Wyszukiwanie na listach sankcyjnych AML

Ogłoszenie dodane w miejscowości Stalowa Wola w kategorii Usługi informatyczne

Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie klasy AML przeznaczone jest
dla instytucji obowiązanych objętych ustawą AML z dnia 1 marca 2018
roku w zakresie zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania
terroryzmu. Ustawa AML została wprowadzona zgodnie z czwartą dyrektywą
AML.
Z rozwiązań klasy AML powinny korzystać: banki, firmy leasingowe,
firmy faktoringowe, firmy ubezpieczeniowe, notariusze, domy
maklerskie, fin-techy, firmy obsługujące płatności, kantory wymiany
walut, giełdy kryptowalut oraz pośrednicy handlu nieruchomościami.


Więcej informacji na temat produktów klasy AML znajdą Państwo pod
adresem: https://pl.hyperflow.eu/aml/ lub pod numerem telefonu 600 666
913

Podana cena dotyczy dostępu do usługi przez okres 1 miesiąca
Serdecznie zapraszamy do kontaktu.